Ergenlerde Şiddet ve Saldırganlıkla Başetme Psikoeğitim Programı

Programın Kapsamı

 • Ergenlerde görülen şiddet içerikli davranışları önlemek için beceri geliştirme programları ile birlikte gerçekleştirilen bir çalışmadır.
 • Bu çalışma okulda ve aile içinde şiddetli davranış veya yüksek saldırganlık düzeyi ile dikkat çeken öğrencilere yöneliktir.
 • Bu programın, 12-18 yaş arası ergenlere grup olarak uygulanması önerilmektedir.
 • Grup oturumları haftalık olatak ortalama 90 dakikada uygulanabilir.

Programın Hedefleri

Programın hedefleri; kişilerde şiddete daha az açık olma, öz kontrolün güçlendirilmesi, kendi davranışlarını algılama becerilerinin desteklenmesi, saldırgan davranışlara maruz kalan kurbana karşı empatinin geliştirilmesi, iletişim ve sosyal becerilerin geliştirilmesi, benlik saygısı algısının yükseltilmesi, bireyin göstermiş olduğu davranışlar ve aile etkileşim ağına yönelik farkındalığın artırılmasıdır.

Programın İçeriği

 • Her bir ergenin şiddet içerikli davranışı ve yaşantıları grup ortamında ele alınmaktadır.
 • Grup, davranış düzenleyici olarak, olumlu anlamda kullanılmaktadır. Burada ergenler ile süreç odaklı olarak şu konular ele alınmaktadır;
 • Kendi şiddet davranışının gelişimi,
 • Kendi saldırgan davranışına dair öz ve dış değerlendirme,
 • Kendi gereksinimleri ve duygularına odaklanma,
 • Grup üyelerinin güncel şiddet davranışları,
 • Kurbanın perspektifi ve duyguları,
 • Şiddetin sonuçları,
 • Alternatif iletişim ve eylem stratejileri,
 • Şiddet eğilimi olan ergen gruplarına ait olmanın olumsuz etkileri,
 • Aile içi yaşantıların ve duyguların gerginlik ve saldırganlık üzerindeki ve saldırgan tutum ve davranışların aile içi etkileşimler üzerindeki etkileri.

Ergenlerde Şiddet ve Saldırganlıkla Baş Etme Psikoeğitim Grup Çalışmasında Kullanılan Temel Yöntem ve Teknikler

 • Ergenlerin farklı rolleri üstlendiği ve böylelikle davranışının farklı yönlerini tanıdığı canlandırmalar.
 • Kendisi ve diğerini değerlendirmeye yönelik ölçeklerin uygulanması.
 • Ergenlerin davranışlarının sonuçlarını değerlendirmek için “Sonuç-Yarar-Analizi” uygulanması.
 • Bir ergenin güncel çatışmasının grupta konuşulduğu ve yararlı çözüm olanakla-rı üzerinde çalışıldığı grup ile krize müdahale çalışması.
 • Ergenlerin rol oynama ile kendi şiddet içerikli davranışları ile yüzleştikleri özel bir yöntem olan sıcak sandalyenin uygulanması. 
 • Aile etkileşim ağı ve iletişim türlerinin bireyler ve davranışları üzerindeki etkilerini ve aynı zamanda aile içindeki bireylerin davranışlarının aile ortamı ve iletişimleri üzerindeki etkilerini görmeyi hedefleyen aile soy ağacı (Genogram) ve aile dizilimi çalışmalarının uygulanması.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir