Murakka’-ı Has

Hattat Padişahlardan Sultan III. Ahmed hat sanatında ciddî eserler bırakmış olup yegâne tuğra çeken Pâdişahtır. Kendisi Şehzâdeliğinde devrin üstadı Hâfız Osman’dan hat sanatını meşk etmiştir. Sultan III. Ahmed’in tuğra albümü devrinin şaheserlerindendir. Topkapı Sarayı’nda Sultan III. Ahmed’in kurduğu kütüphanedeki kitaplar arasında (A. 3553) kaydıyla yer alan bu şaheser 1727-1728 tarihlerini taşımaktadır. Murakka-ı Has (Pâdişah’a mahsus albüm) adıyla bilinen bu tuğra albümü M. Uğur Derman tarafından hazırlanmıştır. İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanan eserin İngilizce tercümesi İrvin Cemil Schick tarafından yapılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir