Şiiliğin Farklılaşma Sürecinde Ca’fer es-Sadık’ın Yeri

Şiilik, bazı Müslümanların din anlayışlarında etkili olan ve günümüze kadar varlığını sürdürebilen mezheplerden birisidir. Şii İmamiyye’nin on iki imamdan birisi sayılan, fikri ve tarihi gelişiminde önemli bir yere sahip olan Ca’fer es-Sadık, hem yaşadığı dönemdeki Şiiliğin ve Şii fikirlerin tespiti açısından, hem de o zaman diliminin genel fikri yapısının iyi anlaşılması bakımından oldukça önemli bir şahsiyettir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir