Taiping Derlemesinde Türkler

…Tang Hükümdarı Gaozong, yönetim adını değiştirdiğinden beri halk arasında ‘Türk Tuzu’ diye bir türkü söylenir olmuştu. Wu Zetian zamanında (624-705) ise Yan Zhiwei adında biri, üçüncü dereceden başkâtip olarak taltif edilip Türklerle barış yapmak üzere görevlendirilmişti. Kapgan Kağan’ın kızını gelin olarak almak için yola koyulan Yan Zhiwei’in yanında götürdüğü hediyelerin, altın ve gümüş eşyaların, işlemeli kumaştan elbise ve kaftanların haddi hesabı yoktu. Ancak Türkler bu teklife yüz çevirip harekâta kalkışmışlar, elçilerin tamamını alıkoymuşlardı. Kapgan Kağan, Yan Zhiwei’e ‘Güney Kağanı’ unvanını bağışlamıştı. Böylece Türk Tuzu türküsünün kerameti ortaya çıkmış oldu…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir